Wie zijn we

TwoFor Real Estate richt zich op de toekomst. De toekomst van de zorg in combinatie met verhuur en beheer van vastgoed.

Zorgaanbieders lopen tegen het tekort aan van passende huisvesting voor jongeren die uitstromen uit het beschermd wonen. Ook cliënten uit specifieke doelgroepen die zorg krijgen via de WMO dreigen vaak uit huis gezet te worden. Deze cliënten veroorzaken regelmatig (geluids)overlast waardoor er door buren wordt geklaagd. Veel eigenaren van vastgoed zitten niet te wachten op deze mensen. TwoFor Real Estate wil haar
afhankelijkheid van de woningcorporaties verkleinen en probeert in de toekomst op te gaan trekken met commerciële partijen, die particuliere en/of kleinschalige huisvesting realiseren.

TwoFor Real Estate beheert en verhuurt met succes succesvol een woonvorm waarin cliënten zijn ondergebracht die allerlei vormen van zorg genieten. Het is de intentie van TwoFor Real Estate om uiteindelijk te realiseren dat: elke cliënt een (fysiek) eigen voordeur heeft.
een cliënt van een zorginstelling (mits het binnen zijn/haar mogelijkheden ligt) kan het huurcontract uiteindelijk overnemen.

TwoFor Real Estate verwacht dat het minder vaak voor gaat komen dat een zorgaanbieder of een cliënt de huur op gaat zeggen wanneer de cliënt uitstroomt. Een cliënt die vanuit Jeugdhulp of middels een Thuis+ financiering zorg ontvangt, en een woning van een zorginstelling huurt, moet de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen zonder dat de kans bestaat dat de cliënt de woning moet verlaten. Momenteel is er een tekort binnen het woningaanbod waardoor de prijzen omhoog gaan. Door de hoge prijzen kan een cliënt het bedrag voor zijn of haar woning, nadat hij of zij uitstroomt, vaak niet zelf betalen. Daarom probeert TwoFor Real Estate een verbindende rol te bekleden tussen belanghebbende partijen.

Coöporaties hebben steeds vaker te maken met zorgmijders die via het reguliere netwerk in een woning komen. Uit de incidentregistratie van zorginstellingen blijkt na onderzoek dat er bij 9 van de 10 incidenten,
niet cliënten van een officiële zorgdoelgroep betrokken is. TwoFor Real Estate beschouwt zorgmijders dan ook als de grootste risicogroep.
TwoFor Real Estate merkt dat de verzekeringsmaatschappijen die vastgoed
verzekeren steeds lastiger worden en daarnaast hogere tarieven in rekening willen brengen.

Call Now ButtonNeem contact op ☎