Debiteurenbewaking

Effectieve debiteurenbewaking, hoe belangrijk is dat?
Wanneer u regelmatig wordt geconfronteerd met slecht of niet betalende debiteuren en bent u de kopzorgen zat? Maak dan samen met TwoFor Real Estate een stappenplan. TwoFor Real Estate neemt dit graag van u over. De doelgroep waarvoor TwoFor Real Estate woonruimte beschikbaar stelt, heeft debiteurenbewaking op maat nodig. Bij de ene bewoner heeft u nou eenmaal meer risico op uitblijvende betalingen dan bij andere.

Met debiteurenbewaking op maat brengt TwoFor Real Estate slecht betalende klanten sneller in kaart. Korte lijnen met de zorgaanbieders en de cliënten kan de procedure alleen maar versnellen.

Wanneer er nieuwe bewoners worden aangemeld zal TwoFor Real Estate met de cliënt in gesprek gaan. Er zal een intake formulier worden ingevuld door de nieuwe bewoner waarmee we eventuele schulden alvorens in kaart brengen.

De nieuwe bewoner zal de huur en een maand borg moeten betalen voordat hij of zij de woning betreedt. TwoFor Real Estate zorgt voor de juiste factuur en zal in de periode na het betrekken van de woning, extra toezicht op de betaling houden.

Een goede debiteurenadministratie is van belang. U kunt dan altijd betalingen en betalingstekorten aantonen wanneer een bewoner anders beweert.

Wanneer een betalingstermijn verstreken is is het van belang dat er direct actie wordt ondernomen. TwoFor Real Estate neemt contact op met de begeleider of de zorginstelling waaronder de bewoner valt.

Call Now ButtonNeem contact op ☎