Voor wie doen wij

Het woningaanbod is ter beschikking gesteld voor de zorg. De woningen worden verhuurd aan cliënten die doorstromen vanuit Beschermd wonen of mensen die zich aan hebben gemeld bij het gebiedsteam om gebruik te maken van thuisondersteuning.

 

Wat is beschermd wonen:

Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Wanneer ambulante hulp aan huis (thuisondersteuning) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wop een woongroep. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden.

 

Wat is Thuisondersteuning:

Thuisondersteuning kun je omschrijven als allerhande praktische
hulp in de thuissituatie bij alles wat in het dagelijks leven voorbij
komt. De benodigde thuisondersteuning verschilt van persoon tot
persoon, is dus altijd maatwerk.

Call Now ButtonNeem contact op ☎